Spring naar inhoud

Algemene voorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden

Om de massageafspraken zo prettig mogelijk te laten verlopen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elke massage afspraak bij Moniek Masseert. Het is niet mogelijk een massage te ondergaan zonder akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden.

Toegankelijkheid
De massageruimte bevindt zich op de eerste verdieping. Er is geen lift of wachtruimte aanwezig. Klanten dienen hier rekening mee te houden.

Afspraken
Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Bij het maken van de afspraak worden NAW-gegevens geregistreerd en dient de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De afspraak staat gepland zodra Moniek Masseert deze heeft bevestigd.

Het ondergoed van de klant blijft aan tijdens de massage (met uitzondering van de BH). Vanzelfsprekend verwacht ik wederzijds respect en een goede lichaamshygiëne van de klant tijdens een massageafspraak.

Contra-indicaties
Wanneer een klant elders onder behandeling staat, dient de behandelaar akkoord te zijn met het ondergaan van de massage. De klant is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van deze informatie. Moniek Masseert geeft geen medische behandelingen en stelt geen diagnoses.

Een aantal contra-indicaties voor een massage afspraak zijn: griep, acute blessures, ontstekingen en zwangerschap*.
* Moniek Masseert is niet gespecialiseerd in het geven van zwangerschapsmassages. Tevens is de praktijkruimte hier niet op ingericht.

Weigering
Moniek Masseert behoudt te allen tijde het recht om een afspraak te weigeren. Ook kan er tijdens een massage worden besloten de behandeling te staken.

Betaling
Betaling dient bij de afspraak per pin of contant te geschieden.

Aansprakelijkheid
Een afspraak bij Moniek Masseert is geheel op eigen risico. Moniek Masseert is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na de afspraak.

Wijziging Algemene voorwaarden
Moniek Masseert kan te allen tijde de algemene voorwaarden en tarieven voor behandelingen wijzigen.

Privacyverklaring

Moniek Masseert, beheert door Moniek van Dijk en gevestigd aan Donker Curtiusware 14 8014 TL te Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Door gebruik te maken van de website en diensten van Moniek Masseert geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Moniek Masseert respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Bij gebruik van de diensten van Moniek Masseert worden de volgende gegevens geregistreerd: naam, telefoonnummer en/of emailadres. Deze gegevens worden geregistreerd om contact met de klant op te kunnen nemen met betrekking tot de dienstverlening. Voor het opstellen van een factuur of verzending van een cadeaubon worden tevens adresgegevens geregistreerd.

Moniek Masseert bewaart de hierboven genoemde persoonsgegevens 7 jaar (verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst) en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, zodat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Moniek Masseert verstrekt geen persoonlijke of medische gegevens aan derden zonder schriftelijke toestemming van de klant.

Heeft u vragen over het privacybeleid van Moniek Masseert of wilt u uw gegevens inzien, wijzigen en/of laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen via info@moniekmasseert.nl

Moniek Masseert behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele versie kunt u altijd raadplegen op moniekmasseert.nl